Contact

Secretariaat Schutterij Eendracht
p/a Steenweg 17
6127  AE Grevenbicht
schutterijeendracht@gmail.com 

Schutterslokaal Eendracht

Lookerweg 14

6124 BM  Papenhoven 

Bankrelatie:
Rabobank Westelijke Mijnstreek
Rek.nr.: NL64RABO0117203130